Close

DETAIL’S OF MPDO’S

DETAIL’S OF MPDO’S
Sl.No. Name of the Division Name of the Mandal Name of the MPDO Mobile Email ID
1 Mahabubabad Kothaguda B.Bharathi 9121240260 mppn_ktgd39@rediffmail.com
2 Gangaram P. Venkateshwarlu 9490117696 mpp_gangaram@rediffmail.com
3 Bayyaram B. Venkata Chalapathi Rao 9121240278 mpdobayyaram@gmail.com
4 Garla G.Ravindra Rao 9121239268 mpdogarla@gmail.com
5 Dornkal V. Aparna 8143464333 mppmb_drkl51@rediffmail.com
6 Kuravi P. Saraswathi 9989216536 mppmb_krvi50@rediffmail.com
7 Mahabubabad K. Venkateshwarlu 9121240249 mppmb_mhbd47@rediffmail.com
8 Gudur G. Vijayalaxmi 7416754919 mppn_gudr40@rediffmail.com
9 Kesamudram A. Rojarani 9121240274 mppmb_ksdm46@rediffmail.com
10 Thorrur Nellikudur Sheshadri 9000000821 mppmb_nlkd45@rediffmail.com
11 Narsimhulapet M.Satyanarayana Reddy 9121240244 mppmb_nrpt48@rediffmail.com
12 Chinnaguduru K. Shyamsundar 9490416221 mpdo.chinnagudur@gmail.com
13 Maripeda K. Dhan Singh 8328346944 mppmb_mrpd49@rediffmail.com
14 Danthalapalli B. GovindaRao 9121239235 mpdodanthalapally@gmail.com
15 Thorror S. Kumar 9479773136 mppmb_thrr44@rediffmail.com
16 Peddavangara Venugopal Reddy   mpdopeddavangara@gmail.com
DETAIL’S OF MPO’S
S.No Name of the Mandal Name of the MPO Contact Number
1 Bayyaram Munavar Beg 9440606936 / 8978762516
2. Chinnagudur Padma 9666720546
3. Danthalapally Pasha 9441635584
4. Dornakal B.V. Chalapathi 9491974477
5. Gangaram Sharath(FAC) 9492442445
6. Garla R.Rajani 9052901614
7. Gudur S.Prasada Rao 9502345184
8. Kesamudram Raghupathi Reddy 8074664543
9. Kothaguda Satyanarayana 9441038636
10. Kuravi G.Vijalaxmi 9573319698
11. Mahabubabad G.Hariprasad 9866781178
12. Maripeda Y.Purnachander 8978774194
13. Narsimhulapet D.Somlal 9949562488
14. Nellikudur Pardhasaradi 8341126924
15. Peddavangara K.Yakaiah 9652074089
16. Thorrur Gouse 9505824675