ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది చివరి తేది దస్తావేజులు
ఖేలో ఇండియా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సెంటర్స్ ఫర్ పాస్ట్ ఛాంపియన్ అథ్లెట్స్ అప్లికేషన్ ఇన్ అనెక్చర్- 1 ఎ.

ఖేలో ఇండియా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ సెంటర్స్ ఫర్ పాస్ట్ ఛాంపియన్ అథ్లెట్స్ అప్లికేషన్ ఇన్ అనెక్చర్- 1 ఎ.

23/09/2020 28/09/2020 చూడు (633 KB) Application form for Past Champion Athletics (206 KB) Guidelines__KIC_s_-_SLKIC_-_29.06.2020__1___2_ (7 MB)
క్లాస్ -1 (2020-2021) కోసం కేంద్రీయ విద్యాలయ మహబూబాద్ అడ్మిషన్ షెడ్యూల్.

క్లాస్ -1 (2020-2021) కోసం కేంద్రీయ విద్యాలయ మహబూబాద్ అడ్మిషన్ షెడ్యూల్.

20/07/2020 07/08/2020 చూడు (95 KB)
ఎస్‌ఎస్‌సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ -2020 మహాబుబాద్ జిల్లా (ప్రతి పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య & పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన రోల్ నంబర్లు. (నుండి, వరకు)

ఎస్‌ఎస్‌సి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ -2020 మహాబుబాద్ జిల్లా (ప్రతి పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన అభ్యర్థుల సంఖ్య & పరీక్షా కేంద్రానికి కేటాయించిన రోల్ నంబర్లు. (నుండి, వరకు)

03/06/2020 22/06/2020 చూడు (3 MB)
టిఎస్‌బిసిసిఎఫ్‌సి- స్వయం ఉపాధి కింద బిసి అన్‌-ఎంప్లాయ్‌డ్ యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ
టిఎస్‌బిసిసిఎఫ్‌సి- స్వయం ఉపాధి కింద బిసి అన్‌-ఎంప్లాయ్‌డ్ యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ
29/02/2020 05/03/2020 చూడు (74 KB) Letter (356 KB) ప్రకటన (76 KB)