ముగించు

MPDO యొక్క వివరాలు

<

MPDO యొక్క వివరాలు
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండల్ పేరు ఎంపీడీఓ పేరు మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్ ఐ డి
1 మహబూబాబాద్ కొత్తగూడ బి.భారతి 9121240260 mppn_ktgd39@rediffmail.com
2 గంగారం కే.శ్యాంసుందర్ 8074483051 mpp_gangaram@rediffmail.com
3 బయ్యారం ఎన్ .వెంకటపతి రాజు 9121240278 mpdobayyaram@gmail.com
4 గార్ల జి. రవీంద్రరావు 9121239268 mpdogarla@gmail.com
5 డోర్నకల్ కే.వెంకటేశ్వర్లు 9989336740 mppmb_drkl51@rediffmail.com
6 కురవి కే.ధన్సింగ్ 8328346944 mppmb_krvi50@rediffmail.com
7 మహబూబాబాద్ బి.గోవిందరావు 9121240249 mppmb_mhbd47@rediffmail.com
8 గూడూరు పీ.వెంకటేశ్వర్లు 9121240265 mppn_gudr40@rediffmail.com
9 కేసముద్రం కే.స్వరూప 9121240274 mppmb_ksdm46@rediffmail.com
10 తొర్రూర్ నెల్లికుదురు బి.వేణుగోపాల్ రెడ్డి 9121240268 mppmb_nlkd45@rediffmail.com
11 నర్సింహులపేట్ ఎం.సత్యనారాయణ రెడ్డి 9121240244 mppmb_nrpt48@rediffmail.com
12 చిన్నగూడూర్ ఏ.వెంకట శేషశయనం 9912481615 mpdo.chinnagudur@gmail.com
13 మరిపెడ స్.కుమార్ 9479773136 mppmb_mrpd49@rediffmail.com
14 దంతాలపల్లి ఏ.గవర రాజు 9505504276 mpdodanthalapally@gmail.com
15 తొర్రూర్ జి.బాబు 9989336742 mppmb_thrr44@rediffmail.com
16 పెద్దవంగర వీ.అపర్ణ 8143464333 mpdopeddavangara@gmail.com