ముగించు

ఫిర్యాదు చేయాలా?

పౌరులు మీ ఫిర్యాదులను ఈ క్రింది లింక్ ద్వారా ఇవ్వవచ్చు.
సందర్శించండి: http://cpgrams.ts.nic.in/
 

 

గ్రీవెన్స్ సెల్

ప్రాంతము : గ్రీవెన్స్ సెల్ కలెక్టరేట్ | నగరం : మహబూబాబాద్ | పిన్ కోడ్ : 506101