ముగించు

పోలీస్ స్టేషన్స్

కురవి

మారిపెడా రోడ్, కురవి గ్రామం, కురవి మండలం, పిన్ కోడ్ 506105

ఇమెయిల్ : kuravipolice4650[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656957
పిన్ కోడ్: 506105

కేసముద్రం

కేసముద్రం గ్రామం, కేసముద్రం మండలం, పిన్ కోడ్ 506112

ఇమెయిల్ : kesamudramps[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656955
పిన్ కోడ్: 506112

కొత్తగూడ

కొత్తగూడ విల్లెజ్, కొత్తగూడ మండల్, పిన్ కోడ్ 506135

ఇమెయిల్ : ps[dot]kothaguda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656965
పిన్ కోడ్: 506135

గంగారం

కొత్తగూడ పిఎస్ ప్రామిసెస్, కొత్తగూడ మండల్, పిన్ కోడ్ 506135

ఇమెయిల్ : psgangaram2017[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656967
పిన్ కోడ్: 506135

గార్ల

గార్లా గ్రామం, గార్లా మండల్, పిన్ కోడ్ 507210

ఇమెయిల్ : shoglakmm[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656975
పిన్ కోడ్: 507210

గూడూరు

గుడూర్ గ్రామం, గుడూర్ మండలం, పిన్ కోడ్ 506252

ఇమెయిల్ : shogudur2016[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656963
పిన్ కోడ్: 506252

చిన్నగూడూర్

చిన్నగూడూర్ గ్రామం, చిన్నగూడూర్ మండలం, పిన్ కోడ్ -506104

ఇమెయిల్ : shochinnagudur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656998
పిన్ కోడ్: 506104

డోర్నకల్

రాజు తండా, డోర్నకల్విలేజ్, డోర్నకల్ మండలం, పిన్ కోడ్ 506381

ఇమెయిల్ : psdornakal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656942
పిన్ కోడ్: 506381

తొర్రూర్

హరిపిరల చౌరాస్త, తొర్రూర్ విలేజ్, తొర్రూర్ మండలం, పిన్ కోడ్ 506163

ఇమెయిల్ : psthorrur2018[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656984
పిన్ కోడ్: 506163

దంతలపల్లి

దంతలపల్లి గ్రామం, వరంగల్-ఖమ్మం హైవే రోడ్, దంతలపల్లి మండలం, పిన్‌కోడ్ 506324.

ఇమెయిల్ : psdanthalapally2018[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8712656977
పిన్ కోడ్: 506324