ముగించు

పురపాలక

డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీ

డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీ,డోర్నకల్ మహాబుబాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : mc[dot]dornakal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9704645646
పిన్ కోడ్: 506381

తొర్రూర్ మునిసిపాలిటీ

తొర్రూర్ మునిసిపాలిటీ, తొర్రూర్ , మహబూబాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : municipalthorrur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9959026589
పిన్ కోడ్: 506163

మరిపెడ మున్సిపాలిటీ

మరిపెడ మున్సిపాలిటీ మరిపెడ , మహాబుబాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ.

ఇమెయిల్ : maripeda[dot]municipality[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9100780870
పిన్ కోడ్: 506315

మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీ

మహబూబాబాద్ ,మహబూబాబాద్ జిల్లా.

ఇమెయిల్ : mc-mahabd[at]yahoo[dot]com
ఫోన్ : 9849903608
పిన్ కోడ్: 506101