ముగించు

పాఠశాలలు / కళాశాలలు

Govt. హై స్కూల్ మహబూబాబాద్

రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, మహబూబాబాద్ , తెలంగాణ 506101

పిన్ కోడ్: 506101

Ts మోడల్ స్కూల్ మరియు జూనియర్ కళాశాల కల్వాలా కేసముద్రం

పోస్ట్ కల్వాలా మండలం కేసముద్రం మహబూబాబాద్ జిల్లా, 506112

పిన్ కోడ్: 506112

Ts మోడల్ స్కూల్ మహబూబాబాద్

అనంతారం , తెలంగాణ 506101

పిన్ కోడ్: 506101

కె జిబివి

మహబూబాబాద్, తెలంగాణ 506101

పిన్ కోడ్: 506101

గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ

మహబూబాబాద్, తెలంగాణ 506101

పిన్ కోడ్: 506101

జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సెకండరీ స్కూల్

మహబూబాబాద్ మండలం, కంబాలా పల్లి, తెలంగాణ 506134

పిన్ కోడ్: 506134

ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల

కేసముద్రం రోడ్, మహబూబాబాద్, తెలంగాణ 506101

పిన్ కోడ్: 506101