ముగించు

మహాబుబాబాద్ జిల్లాలోని జిల్లా ఆసుపత్రికి నియోనాటల్ వెంటిలేటర్ – 01 నెం కొనుగోలు చేయడానికి ప్రఖ్యాత కంపెనీల అధీకృత డీలర్ / తయారీదారుల నుండి సీల్డ్ కొటేషన్లు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.

మహాబుబాబాద్ జిల్లాలోని జిల్లా ఆసుపత్రికి నియోనాటల్ వెంటిలేటర్ – 01 నెం కొనుగోలు చేయడానికి ప్రఖ్యాత కంపెనీల అధీకృత డీలర్ / తయారీదారుల నుండి సీల్డ్ కొటేషన్లు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది చివరి తేది దస్తావేజులు
మహాబుబాబాద్ జిల్లాలోని జిల్లా ఆసుపత్రికి నియోనాటల్ వెంటిలేటర్ – 01 నెం కొనుగోలు చేయడానికి ప్రఖ్యాత కంపెనీల అధీకృత డీలర్ / తయారీదారుల నుండి సీల్డ్ కొటేషన్లు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.

మహాబుబాబాద్ జిల్లాలోని జిల్లా ఆసుపత్రికి నియోనాటల్ వెంటిలేటర్ – 01 నెం కొనుగోలు చేయడానికి ప్రఖ్యాత కంపెనీల అధీకృత డీలర్ / తయారీదారుల నుండి సీల్డ్ కొటేషన్లు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.

27/07/2020 30/07/2020 చూడు (1 MB)