ముగించు

టిఎస్‌బిసిసిఎఫ్‌సి- స్వయం ఉపాధి కింద బిసి అన్‌-ఎంప్లాయ్‌డ్ యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ

టిఎస్‌బిసిసిఎఫ్‌సి- స్వయం ఉపాధి కింద బిసి అన్‌-ఎంప్లాయ్‌డ్ యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది చివరి తేది దస్తావేజులు
టిఎస్‌బిసిసిఎఫ్‌సి- స్వయం ఉపాధి కింద బిసి అన్‌-ఎంప్లాయ్‌డ్ యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ
టిఎస్‌బిసిసిఎఫ్‌సి- స్వయం ఉపాధి కింద బిసి అన్‌-ఎంప్లాయ్‌డ్ యువతకు నైపుణ్య అభివృద్ధి శిక్షణ
29/02/2020 05/03/2020 చూడు (74 KB) Letter (356 KB) ప్రకటన (76 KB)