ముగించు

శ్రీ సి.హెచ్.శివలింగయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్.

కలెక్టర్

శ్రీ సి.హెచ్.శివలింగయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్.

  • వ్యవధి: 14/03/2018 - 05/02/2020
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2018
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101.