ముగించు

శ్రీ వి.పి గౌతమ్, ఐ.ఎ.ఎస్.

కలెక్టర్

శ్రీ వి.పి గౌతమ్, ఐ.ఎ.ఎస్.

  • వ్యవధి: 05/02/2020 - 20/07/2021
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2014
  • నియామక మూలం: ప్రత్యక్ష
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 7995085423
  • ఇమెయిల్: collector-mbd[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101.