ముగించు

శ్రీ డి ఎస్ లోకేష్ కుమార్, ఐఎఎస్ (ఎఫ్ఎసి) (ఐ / సి).

కలెక్టర్

శ్రీ డి ఎస్ లోకేష్ కుమార్, ఐఎఎస్ (ఎఫ్ఎసి) (ఐ / సి).

  • వ్యవధి: 03/01/2018 - 14/03/2018
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2010
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101