ముగించు

డాక్టర్ ప్రీతి మీనా, ఐ.ఎ.ఎస్.

కలెక్టర్

డాక్టర్ ప్రీతి మీనా, ఐ.ఎ.ఎస్.

  • వ్యవధి: 11/10/2016 - 03/01/2018
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2010
  • సర్వీస్: ఐఏఎస్
  • చిరునామా: జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101