ముగించు

పురపాలక

  1. మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీ
  2. మరిపెడ మున్సిపాలిటీ
  3. డోర్నకల్  మున్సిపాలిటీ
  4. తొర్రూర్  మున్సిపాలిటీ