ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • రాష్ట్ర నియంత్రణ గది: 1070
  • పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్: 100
  • ప్రమాద సహాయ లైన్: 108
  • ఫైర్ అండ్ రెస్క్యూ: 101
  • అంబులెన్స్ హెల్ప్ లైన్: 102
  • పిల్లల సహాయ పంక్తి: 1098
  • విపత్తు సహాయ పంక్తి: 1077
  • లైంగిక వేధింపు: 1091
  • బిఎస్ఎన్ఎల్ హెల్ప్ లైన్: 1500