ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

కలెక్టరేట్

 • జిల్లా కలెక్టర్
 • అదనపు కలెక్టర్
 • అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
 • సూపరింటెండెంట్ (తహశీల్దార్)
 • నాయబ్ తహశీల్దార్
 • సీనియర్ అసిస్టెంట్
 • జూనియర్ అసిస్టెంట్
 • టైపిస్ట్
 • రికార్డ్ అసిస్టెంట్

ఆర్ డీ ఓ కార్యాలయం 

 • రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్
 • డివిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
 • నాయబ్ తహశీల్దార్
 • సీనియర్ అసిస్టెంట్
 • జూనియర్ అసిస్టెంట్
 • టైపిస్ట్
 • రికార్డ్ అసిస్టెంట్

యమ్ ర్ ఓ  కార్యాలయం:

 • తహశీల్దార్లు
 • డిప్యూటీ తహశీల్దార్లు
 • సీనియర్ అసిస్టెంట్లు
 • గిరిధవర
 • సర్వేయర్
 • యమ్ పీ ఎస్ ఓ 
 • జూనియర్ అసిస్టెంట్లు
 • టైపిస్ట్