ముగించు

మండలాలు మరియు గ్రామాలు

మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని మండలాలు మరియు గ్రామాల పేరులు

మండలాలు – గ్రామాలు
మండలం పేరు గ్రామాలు
బయ్యారం గురిమెళ్ళ
మొట్ల తిమ్మాపురం
వెంకటాపురం
జగత్ రావు పెట్
కొమ్మవరం
కంబాలపల్లి
రాంచంద్రాపురం
గౌరవరం
లింగగిరి
కాచనపల్లి
ఉప్పలపాడు
జమాండ్లపల్లె
బయ్యారం
ఇర్సులాపురం
కన్నాయిగూడెం
ధర్మపురం
గంధంపల్లి
కొత్తపేట
సింగారం
డోర్నకల్ గొల్లచెర్ల
చిలుకోడు
డోర్నకల్
పెరుమాండ్ల సంకీస
బూర్గంపాడు
ఉయ్యాలవాడ
గుర్రాలకుంట
అమ్మపాలెం
మన్నెగూడెం
రావిగూడెం
కన్నెగూడెం
వెన్నారం
ముల్కలపల్లి
గంగారం పూనుగొండ్ల
రామవరం
దుబ్బగూడెం
మామిడిగూడెం
మర్రిగూడెం
మహాదేవునిగూడెం
జంగాలపల్లి
పెద్దఎల్లాపూర్
చింతగూడెం
కాట్రేనం
కోమట్లగూడెం
పుట్టలభూపతి
తిర్మలగండి
ఊరబాక
బావురుగొండ
గంగారం
మడగూడెం
భూపాలఫట్నం
కొడిశలమిట్ట
పందెం
గార్ల కన్నాయిగూడెం
ముల్కనూర్
మద్దివంచ
చంద్రగిరి
రాంపురం
గార్ల
సిరిపురం
గోపాలపురం
పోచారం
బుద్ధారం
పుల్లూరు
గూడూరు భూపతిపేట
ఆదివారంపేట్
వంగపేట్
కేశవపట్నం
సీతానాగారం
పొనుగోడు
గూడూరు
ఊట్ల
మదనాపూర్
అయోధ్యాపురం
మచ్చర్ల
గుండెంగ
గాజులగట్టు
బొల్లెపల్లి
రాజన్ పల్లి
నాయక్ పల్లి
దామెరవంచ
మట్వాడా
నీలవంచ
తీగలవేణి
గోవిందాపురం
అప్పరాజుపల్లి
కొల్లాపూర్
బొద్దుగొండ
కొంగరగిద్ద
కేసముద్రం కాట్రపల్లె
ఇంటికన్నె
కోరుకొండ పల్లి
కేసముద్రం
ఉప్పరపల్లి
అర్పణపల్లి
ఇనుగుర్తి
కోమటిపల్లి
మహమూద్ పట్నం
దనసరి
కల్వల
పెనుగొండ
బేరివాడ
రంగాపురం
తాళ్లపూసపల్లి
అన్నారం
కొత్తగూడ కోనాపురం
రాంపురం (డి)
అంకన్నగూడెం
జంగవానిగూడెం
సాదిరెడ్డిపల్లి
ఓటాయి
కుందనపల్లి
దేవవరం (డి)
తిమ్మాపూర్
రంగప్పగూడెం
ఎంచగూడెం
ఏదుళ్లపల్లి
గుండం
నీలంపల్లి
రుద్రవరం (డి)
మర్రిగూడెం
పోగుళ్ళపల్లి
మంచనపల్లి
గుండ్రపల్లి
కర్నేగండి
మోకాళ్ళపల్లి
పెగడపల్లి
దుర్గారం
మహాదేవునిగూడెం
మైలారం
కొత్తపల్లి
ముస్మి
జంగాలపల్లి (డి)
కొత్తపల్లి
బొత్తవానిగూడెం
రౌతుగూడెం
కొత్తగూడ
వేలుబెల్లి
దొరవారివెంపల్లి
పోలారం
గుంజేడు
కిష్టాపురం
ఉప్పరగూడెం (డి)
బక్కచింతలపాడు
ఈశ్వరగూడెం
గోపాలపురం
బత్తులపల్లి
తాటివారివెంపల్లి
కార్లాయి
ఇరుకులకుంట (డి)
కురవి గుండ్రాతిమడుగు
మొగిలిచెర్ల
నారాయణపూర్
కురవి
కుంచెర్లగూడెం
రాజోలు
తిరుమలాపురం
అయ్యగారిపల్లె
మోదుగులగూడెం
నల్లెల
బలపాల
చింతలపల్లె
తాళ్లసంకీస
ఉప్పరగూడెం
కాంపల్లె
సీరోలు
నేరడ
తట్టుపల్లి
కందికొండ
సుందనపల్లె
మహబూబాబాద్ రెడ్యాల
వి.యస్. లక్ష్మీపురం
కంబాలపల్లి
వేమునూర్
ఈదులపుసపల్లి
నడివాడ
జమాండ్లపల్లి
ముడుపుగల్
గుమ్ముడూర్
ముడుపుగల్
మహబూబాబాద్
శనిగపురం
అనంతారం
అమనగల్
పర్వతగిరి
మల్యాల
బేతోల్
సింగారం
లక్ష్మీపూర్
జంగిలిగొండ
మాధవపూర్
చిన్నగూడూర్ గుండంరాజుపల్లి
చిన్నగూడూర్
ఉగ్గంపల్లె
జయ్యారం
విసుంపల్లె
దంతాలపల్లి బొడ్లడా
దంతాలపల్లి
రామవరం
కల్వపల్లె
పెద్దముప్పారం
అగాపేట్
గున్నపల్లె
కుమ్మరికుంట్ల
వేములపల్లె
రేపోని
దాట్ల
మరిపెడ ఎల్లంపేట్
చిల్లంచెర్ల
నీలకుర్తి
రాంపురం
అనేపూర్
గిరిపురం
తాళ్ళఊకల్
తానంచెర్ల
బుర్హాన్ పూర్
వీరారం
మరిపెడ
గుండెపుడి
ఎడ్జెర్ల
ఉల్లపల్లె
ధర్మారం
బీచురాజుపల్లి
పురుషోత్తమయగూడెం
అబ్బాయిపాలెం
గాలివారిగూడెం
నర్సింహులపేట కొమ్ములవంచ
బొజ్జన్నపేట
జయపురం
అక్కిరాల
కౌసల్యదేవిపల్లి
నర్సింహులపేట
ముంగిమడుగు
వంతడుపుల
పెద్దనాగారం
నెల్లికుదురు మేచరాజుపల్లి
ఎర్రబెల్లిగూడెం
చిన్ననాగారం
రామానుజపురం
కాచికల్
నెల్లికుదురు
బ్రాహ్మణా కొత్తపల్లి
నైనాల
మదనతుర్తి
రాజులకొత్తపల్లి
రావిరాల
శ్రీరామగిరి
మునిగలవీడు
చిన్నముప్పారం
ఆలేరు
వావిలాల
నర్సింహులగూడెం
పెద్దవంగర అవుతాపురం
పోచంపల్లి
గంట్లకుంట
పెద్దవంగర
చిన్నవంగర
చిట్యాల్
కొరిపల్లె
వడ్ఢేకొత్తపల్లి
పోచారం
బొమ్మకల్
తొర్రూరు జమస్తాన్ పూర్
సోమారం
గుర్తుర్
ఖానాపూర్
అమ్మాపురం
నాంచారిమడూర్
కొమ్మనపల్లి
చింతలపల్లె
కంఠాయిపాలెం
వెలికట్టే
తొర్రుర్
మడిపల్లె
వెంకటాపురం
ఫతేపురం
పోలేపల్లి
గోపాలగిరి
చెర్లపాలెం
మాటెడు
హరిపిరాల
చీకటాయపాలెం
బొంతుపల్లి
కర్కల్