ముగించు

ప్రాంతం

ప్రాంతం
అంశం యూనిట్ మహబూబాబాద్
భౌగోళిక ప్రాంతం హెక్ట్స్ 287674