ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
వీరభద్ర స్వామి
వీరభద్ర స్వామి
వర్గం చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనవి, ధార్మిక

కురవి వీరభద్ర స్వామి ఆలయం చారిత్రాత్మక శ్రీ వీరభద్ర స్వామి ఆలయం భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహాబుబాబాద్ జిల్లాలోని కురవి మండలంలో ఉంది. ఈ ఆలయం మూడు…

భీముని పాదం
భీమునిపదం వాటర్ఫాల్స్
వర్గం సహజ/రమణీయమైన సౌందర్యం

భీముని పాదం జలపాతాలు భీముని పాదం జలపాతాలు భారతదేశంలోని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహబూబాబాద్ లోని గుదూర్ మండలంలోని సీతనగరం గ్రామంలో ఉన్నాయి. గుదూర్ బస్ స్టాండ్ నుండి…