ముగించు

జనాభా

జనాభా
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరము మహబూబాబాద్ జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కలు 774549
2. పురుషుడు సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కలు 388058
3. స్త్రీ సంఖ్య 2011 జనాభా లెక్కలు 386491