ముగించు

కలెక్టర్ ప్రొఫైల్స్

 

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు వ్యవధి ఇమెయిల్ సంప్రదంచాల్సిన నెం చిరునామా
కలెక్టర్ శ్రీ వి.పి గౌతమ్, ఐ.ఎ.ఎస్.05/02/2020 - 20/07/2021collector-mbd[at]telangana[dot]gov[dot]in7995085423జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101.
కలెక్టర్ శ్రీ సి.హెచ్.శివలింగయ్య, ఐ.ఎ.ఎస్.14/03/2018 - 05/02/2020జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101.
కలెక్టర్ శ్రీ డి ఎస్ లోకేష్ కుమార్, ఐఎఎస్ (ఎఫ్ఎసి) (ఐ / సి).03/01/2018 - 14/03/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101
కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రీతి మీనా, ఐ.ఎ.ఎస్.11/10/2016 - 03/01/2018జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహాబుబాబాద్ -506101
Collector Madam. మిస్. అభిలాషా అభినవ్, ఐ ఏ ఎస్ (ఎఫ్ ఏ సి).20/07/2021 - 01/09/2021collector-mbd[at]telangana[dot]gov[dot]in7995085423జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహబూబాబాద్ -506101
5 శ్రీ కె. శశాంక., ఐ ఏ ఎస్01/09/2021 - 03/01/2024collector-mbd[at]telangana[dot]gov[dot]in7995085423జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం, ఇందిరా నగర్, మహబూబాబాద్ -506101